Засгийн газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу Зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчид Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, дуут дохиогоор ажиллах үед авах арга хэмжээний талаарх дадлага сургууль хийлээ. Уг арга хэмжээг зохион байгуулахад аймгийн Онцгой байдлын газар мэргэжил арга зүйгээр хангаж, хамтран ажиллалаа.