Category: Мэдээлэл

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах, биелэлтийг зохион байгуулах Онцгой комисс орон нутгийн удирдлагуудтай цахим хурал хийлээ

Монгол Улсын Шадар сайд, Онцгой комиссийн дарга, Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах, биелэлтийг зохион байгуулах Онцгой комиссийн дарга Ц.Оюунбаатар болон холбогдох албаны…