Онцлох
Home / Мэдээлэл / Номгон сум өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангаад байна
Номгон сум өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангаад байна

Номгон сум өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангаад байна

Номгон сумын 14 өрх, 2 ААН нийт 17.9 га талбайд тариалалт хийснээс :

Төмс 5.4 га талбайгаас 50 тн,

Хүнсний ногоо 11.5 га талбайгаас 70 тн,

Тэжээлийн ургамал 1 га талбайгаас 10 тн тус тус  хураан авлаа.

Сумын хэмжээнд 802 тн хадлан бэлтгэхээс 426 тн хадлан бэлтгэж, 67.2%-тай байна.