Home / Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт авах албан тушаалтан

 

ХХААГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ АЛБАН ТУШААЛТАН:

Программ хангамж, сүлжээ, хэвлэл мэдээлэл, Архив,

бичиг хэргийн ажилтан Эрдэнэбаатарын Гантуяа

Утас: 70533878

Мэйл хаяг: umnugobi_hhaajdug@yahoo.com