Ажлын байрны зар

Албан хэлтэс Албан тушаал Сул орон тоо Тавигдах шаардлага
1 Захиргаа аж ахуйн  алба  Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн        1