Home / Ажлын байрны зар

 
Албан хэлтэс Албан тушаал Сул орон тоо Тавигдах шаардлага
1 Мал Эмнэлгийн алба Малын эрүүл мэнд, бүртгэл мэдээ мэдээлэл хариуцсан их эмч  

1

Малын их эмч, Эрэгтэй, мэргэжлээрээ 2 -оос дээш жил ажилласан