Санал, хүсэлт

Албан хаагчидтай холбогдох:

Албууд Холбогдох утас
1 Газрын дарга 70532393,   96090390
2 Мал аж ахуйн алба 70533878,   86060649
3 Үйлдвэр худалдаа, үйлчилгээний алба 70533038,  88041900
4 Нягтлан бодогч 70532138,   99089125
5 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт авах албан тушаалтан 70532373,  91229242
6 Факс 70533878
Санал хүсэлт илгээх