Санал, хүсэлт

Албан хаагчидтай холбогдох:

Албууд Холбогдох утас
1 Газрын дарга 70532393,
2 Мал үржилийн  алба 70533878,
3 Үйлдвэр худалдаа, үйлчилгээний алба 70532180
4 Нягтлан бодогч 70532138,
Санал хүсэлт илгээх