Home / Санал, хүсэлт

 
Албууд Холбогдох утас
1 Газрын дарга 70532393
2 Мал аж ахуйн алба 70533878
3 Мал эмнэлгийн алба 70533038
4 Нягтлан бодогч 70532138
5 Лабораторийн эрхлэгч 70532373
6 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт авах албан тушаалтан 70533878
7 Факс 70532180

Таны нэр (шаардлагатай)

Таны цахим хаяг(шаардлагатай)

Агуулга

Таны мессеж