Home / Мэдээлэл / Өмнөговь аймгийн Мал төллөлтийн мэдээ

 

Аймгийн хэмжээнд 6108 малчин өрхөд 3,0 сая толгой мал тавтай сайхан хаваржиж байна. Нийт нутгаар хаваржилт хэвийн, 3 сар гарсаар Булган, Сэврэй, Даланзадгад, Ханхонгор сумдад бага зэргийн цас орж шуурсан, уулаараа бага зэргийн цасан бүрхүүлтэй.

Мал төллөлт: Оны эхний төллөвөл зохих 1 169 537 хээлтэгч төллөхөөс 3 сарын 4-ний байдлаар 299 ингэ, 17 гүү, 41 үнээ, 10724 эм хонь, 6870 эм ямаа төллөж, нийт 17951 төл /ботго 299, унага 17, тугал 41, хурга 10724, ишиг 6870 гарч гарсан төл бүрэн бойжиж байна. Нийт төллөх хээлтэгчийн 1,5% төллөөд байна. Том малын зүй бусын хорогдол нийт 90 үүнээс хонь 30, ямаа 60 байна.

 
Share this page