Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа “Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” аянд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон нэгдэж байна.
#Авлигагүй нийгмийн төлөө хамдаа#