2021 оны 4-р сарын 1-ний байдлаар улсын хэмжээнд 5.2 сая төл хүлээн авч, 5.1 сая төл бойжиж байна. Хаваржилтын нөхцөл байдал хэвийн, тогтвортой байгаа учир төл бойжилт 98 хувьтай байна.

Төрлөөр авч үзвэл, 🐪ингэ 14.8 мянга, 🐎гүү 23.8 мянга, 🐄үнээ 102 мянга, 🐑эм хонь 2.8 сая, 🐐эм ямаа 2.3 сая байна.

Мал төллөлтийн хувиар Ховд аймаг хамгийн өндөр буюу 63, Баян-Өлгий аймаг 56, Увс аймаг 53 хувьтай байна