Home / Мэдээлэл / Солонгос улсын Тамян аймагт Өмнөговь аймгийн ногоочид сургалтанд оролцхоор боллоо

 

Солонгос улсын Тамян аймаг, Өмнөговь аймаг хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд газар тариалан эрхлэгчдийн төлөөллийг Тамян аймагт туршлага судлуулахаар боллоо. Өмнөговьчууд хүнсний ногооны хэрэглээний 50-аас доошгүй хувийг орон нутагтаа тариалдаг болно.

 
Share this page