Home / Мэдээлэл / Малчдад худаг хүлээлгэн өглөө

 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Ундрага Өмнөговь ХК нь зүүн бүсийн 7 суманд 14 инженерийн хийцтэй худагт нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг суурилуулан малчдад хүлээлгэн өглөө. Нарны эрчим хүчийг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа нэг чухал ажил болох энэхүү ажил нь малчны хүнд хөдөлмөрийг хөнгөвчлөн, эдийн засагт хэмнэлт үзүүлж байгаагаараа онцлог юм.

 
Share this page