Home / Мэдээлэл / МАЛЧИД ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨМЖ ӨГЧ АЖИЛАЛАА

 

Малчны баяр, Говь фестиваль арга хэмжээний хүрээнд Даланзадгад сумын “Шинэ говь” худалдааны төвд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын холбогдох албаны хүмүүс малын өргөн хэрэглээний эм бэлдмэл, өвөлжилтийн бэлтгэл байдал, зудыг гарз хохиролгүй даван туулах, малын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд зөвлөмж өгч ажиллаа. Нийт 110 гаруй иргэдэд гарын авлага ном тарааж иргэдээс санал авч ажилласан.

 
Share this page